Ticari Tercüme

Ticari Tercüme

Ticari işlerinizi riske atmayın!

Resmi belgelerin çevirisinde en önemli husus deneyimdir. Evrensel Tercüme Bürosu, deneyimli ve profesyonel tercüman kadrosuyla ticari tercüme ve diğer tüm tercüme işlerinde en kaliteli şekilde hizmet vermektedir. Genelde resmi makamlar, ticari ve resmi şirket evraklarının tercümesinin yanında aynı zamanda noter tasdik ve apostil tasdik zorunluğu getirmektrdir. Bu da yeminli tercümanı gerekli kılar. Evrensel Tercüme Bürosu olarak yeminli tercüman kadromuzla bir telefon kadar uzağınızdayız.

Ticari Tercüme, 
Ticari Tercüme Dokümanları, Fizibilite Etüdü/Raporu, Dış Ticaret Belgeleri, Faturalar, Proforma Faturaları, Gümrük Evrakları, Yıllık Bilançolar, Gelir – Gider Tabloları, ihaleler, Sözleşmeler, Yatırım ve Büyüme Raporları / Projeleri, Faaliyet Belgeleri, ihale Şartnameleri, Sigorta Poliçeleri, Uluslararası Taahhütler, Teklifler, Muhasebe Tabloları, Öz Sermaye Araştırmaları, Firma Tanıtım Yazıları, Yazışmalar, Tutanaklar, imza Sirküleri, Finansal Raporlar gibi her türlü ticari belge ve yazışmaların tercümesini kapsar.

Ayrıca;

» Akreditif Ticari Tercümesi
» Anlaşma Ticari Tercümesi
» Devir Ticari Tercümesi
» Bilanço Ticari Tercümesi
» Ekstre Ticari Tercümesi
» Fatura Ticari Tercümesi
» Form Ticari Tercümesi
» Gelir Tablosu Ticari Tercümesi
» ibraname Ticari Tercümesi
» Konşimento Ticari Tercümesi
» Yönetim Kurulu Kararları Ticari Tercümesi
» Mukavele Ticari Tercümesi
» Manifesto Ticari Tercümesi
» Patent Ticari Tercümesi
» Planlar Ticari Tercümesi
» Projeler Ticari Tercümesi
» Raporlar Ticari Tercümesi
» Senet Ticari Tercümesi
» Yazışmalar Ticari Tercümesi
» Yönetmelik Ticari Tercümesi
» Ruhsat Ticari Tercümesi
» Kira Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Bayilik Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Kredi Sözleşmesi Ticari Tercümesi

» Taşeronluk Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Kuruluş Mukavelesi Ticari Tercümesi
» irsaliye Ticari Tercümesi
» Teminat Mektubu Ticari Tercümesi
» Pazarlama Raporu Ticari Tercümesi
» Satış Raporu Ticari Tercümesi
» Ticaret Sicil Gazetesi Ticari Tercümesi
» Alım Satım Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Temsilcilik Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Hissedar Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Şirket Ana Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Denizcilik Sözleşmeleri Ticari Tercümesi
» imza Sirküleri Ticari Tercümesi
» Distribütörlük Belgeleri Ticari Tercümesi
» Temsilcilik Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Gizlilik Sözleşmesi Ticari Tercümesi
» Faaliyet Tablosu Ticari Tercümesi
» Teknik Şartname Ticari Tercümesi
» ihale Dosyaları Ticari Tercümesi
» Poliçeler Ticari Tercümesi
» Taahhütname Ticari Tercümesi
» Vekaletname Ticari Tercümesi
» Kontratlar Ticari Tercümesi
» Nakit Akış Tablosu Ticari Tercümesi
» Temlikname Ticari Tercümesi
» Garanti Belgesi Ticari Tercümesi

» Borsa Analizleri Ticari Tercümesi
» Ekonomi Analizleri Ticari Tercümesi
» Makro Ekonomi Belgesi Ticari Tercümesi
» Bitki Sağlık Sertifikası Ticari Tercümesi
» CE Belgesi Ticari Tercümesi
» iSO Belgesi Ticari Tercümesi
» Gıda Üretim Sertifikası Ticari Tercümesi
» Gümrük Beyannamesi Ticari Tercümesi
» Hata Bildirim Yazısı Ticari Tercümesi
» içerik Öğeleri Sertifikası Ticari Tercümesi
» ihracat Sertifikası Ticari Tercümesi
» ihracat Beyan Onayı Ticari Tercümesi
» Kabul Beyannamesi Ticari Tercümesi
» imalatçı Analiz Belgesi Ticari Tercümesi
» Kargo Manifestosu Ticari Tercümesi
» Konsolosluk Faturası Ticari Tercümesi
» Menşei Sertifikası Ticari Tercümesi
» Satış Sertifikası Ticari Tercümesi
» Satış ve Teknik Destek Belgesi Ticari Tercümesi
» Tescil Belgesi Ticari Tercümesi
» Ticari Fatura Ticari Tercümesi
» Üretim ve Serbest Satış Sertifikası Ticari Tercümesi
» Yeterlilik Belgesi Ticari Tercümesi
» Yetkilendirme Belgesi Ticari Tercümesi

Need Help? Chat with us