Tercüme Ne Demektir?

Arapça “terceme” fiilinin mastarı olan “tercemetün” kelimesinin Türkçe’de kullanılan şeklidir. Sözlükte; bir sözü söylendiği dilde açıklamak, bir sözü başka bir dilde açıklamak, bir sözü bir kimseye ulaştırmak, bir sözü başka bir dile nakletmek, bir sözün anlamını diğer bir dilde dengi bir sözle aynen ifade etmek demektir.
Tercüme aslın anlamına tamamen uygun olması için açıklıkta, delâlet etmede, mücmel ve mufassal, genel ve özel, mutlak ve kayıtlı olmada, kuvvette, güzel edada, üslupta, ilim ve sanatta asıldaki ifadeye denk olması gerekir. Aksi takdirde eksik bir tercüme olur. Bu itibarla böyle bir tercüme yapmak oldukça zordur. Tercümeye, günümüz Türkçe’sinde “çeviri” denmektedir. Tercüme, harfî veya lafzî, manevî veya tefsîrî olmak üzere iki kısımdır. Harfî-lafzî tercüme, bir cümleyi kelimesi kelimesine tercüme etmektir. Yani bir dildeki ifadeyi inceleyip, aktarılacak dildeki tam karşılığını bulmak ve anlamı aynen aktarmaktır. Manevî-tefsîrî tercüme ise; aktarılan sözün aslına benzemesi gözetilmeyen, sadece asıldaki anlam ve gayeleri güzel bir şekilde aktarmaktır. Günümüzde, daha çok bu tür tercüme yapılmaktadır.Günümüzde bir dilden başka bir dile çevrilme işlemi ister yazılı ister sözlü olsun her iki işi yapan tercüman veya çevirmen olarak adlandırılmaktadır. Fakat her ikisi de farklı ortamlarda ve farklı türde işler için çalışmaktadır. Dolayısıyla tercüme ve çeviri arasında da tamamen anlam farkı bulunmaktadır.Eğer tercümana ihtiyacınız varsa Evrensel Tercüme’  yi  tercih  ediniz.

Bknz. Biz Kimiz ? : http://www.evrenseltercume.com/tr/sirket-profili.html

images

« Simultane Tercüme Hizmeti
Tercüme ile alakalı deneme yazı »