Hukuki TercümeEvrensel Tercüme Bürosu tüm hukuki evraklarınızın tercümesini titizlikle yapmaktadır. Bunlardan bazıları;
 

Vekâletname hukuki tercüme, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri hukuki tercümeleri, yasal anlaşma hukuki tercümeleri, mahkeme belgeleri hukuki tercümeleri, ihale dosyaları hukuki tercümeleri, patent başvuruları hukuki tercümeleri, iş teklifi hukuki tercümeleri, distribütörlük hukuki tercümeleri, bayilik hukuki tercümeleri, sulh hukuki tercümeleri, kira hukuki tercümeleri, lisans hukuki tercümeleri, temsilcilik hukuki tercümeleri, kredi hukuki tercümeleri,
  
Şirket ana kuruluş sözleşmeleri hukuki tercümeleri, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgelerin hukuki tercümeleri, inşaat taşeron sözleşmeleri hukuki tercümeleri, taahhütname hukuki tercümeleri, gelir tablosu hukuki tercümeleri, vergi levhası hukuki tercümeleri,
 

İk raporu hukuki tercümeleri, garanti belgesi hukuki tercümeleri, faaliyet tablosu hukuki tercümeleri, dağıtım raporu hukuki tercümeleri, ekspertiz raporu hukuki tercümeleri, bilanço hukuki tercümeleri, Yargıtay kararı hukuki tercümeleri, yönerge hukuki tercümeleri, kontrat hukuki tercümeleri, tutanak hukuki tercümeleri, vergi evrakı hukuki tercümeleri, yetkilendirme hukuki tercümeleri, dernek tüzüğü hukuki tercümeleri, ihbarname hukuki tercümeleri, şirket tüzüğü hukuki tercümeleri, inşaat ihalesi hukuki tercümeleri, kanun maddeleri hukuki tercümeleri, senet hukuki tercümeleri, tapu hukuki tercümeleri, yönetmelik hukuki tercümeleri, tescil evrakları hukuki tercümeleri, yabancı yargı kararı hukuki tercümeleri,
 

Genelge hukuki tercümeleri, boşanma kararı hukuki tercümeleri, ibraname hukuki tercümeleri, ihale şartnamesi hukuki tercümeleri, form hukuki tercümeleri, tüzük hukuki tercümeleri, yabancı ve yerli mevzuat hukuki tercümeleri, kanunlar hukuki tercümeleri, vasiyetname hukuki tercümeleri, istibane yazışması hukuki tercümeleri, teminat mektubu hukuki tercümeleri, pasaport hukuki tercümeleri, diploma hukuki tercümeleri, öğrenci belgeleri hukuki tercümeleri, mahkemelerde ardıl konsekütif çeviriler konusunda uzman ve deneyimli kadrosuyla size kaliteli hizmet sunmaktadır..

« Ardıl – Konsekütif Tercüme
Akademik Tercüme »